7. ročník - Komunikace a ne/vzdělanost

O TÉMATU "KOMUNIKACE A NEVZDĚLANOST" V RÁMCI 7. ROČNÍKU DISKUTOVALI:

Jindřich Halama

Děkan, Evangelická teologická fakulta UK Praha.

Milan Pol

Profesor pedagogiky, vedoucí Ústavu pedagogických věd a proděkan pro vědu a doktorské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Přednáší pedagogické teorie, pedagogickou evaluaci a řízení škol a školství. Výzkumně a publikačně se mimo jiné věnuje organizačnímu učení ve škole, kultuře školy, profesní dráze vedoucích pracovníků a správě a vedení škol.

Milada Rabušicová

Profesorka andragogiky na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde přednáší vzdělávací politiku, srovnávací pedagogiku, andragogiku, pedagogiku rodiny a pedagogiku předškolního věku. Výzkumně a publikačně se věnuje mezigeneračnímu učení, vztahům školy a rodiny, funkční gramotnosti a vzdělávání dospělých.

Petr Novotný

Docent na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se výzkumem, výukou a rozvojovou prací v oblasti andragogiky a vzdělávání dospělých. Mezi témata, kterým se věnuje, patří vztah učení a profesního rozvoje, učení pro pracoviště a organizační rozvoj.

Vladimír Smékal

Jeden z předních českých psychologů, působí jako emeritní profesor Masarykovy univerzity. 15 let se věnuje odborné publicistice v oblasti komunikačních technologií a vůbec komunikace mezi lidmi, působí jako soukromý lektor a konzultant. Je členem Syndikátu Novinářů a Masarykovy České Sociologické společnosti.

David Gruber

Zakladatel profese nezávislého lektora, konzultanta, kouče v naší zemi. V letech 1986-89 jediný v této profesi u nás. Vystudoval systémové inženýrství, pedagogiku a psychologii; svůj obor „techniky duševní práce" si však kreativně musel vytvořit sám. Tento jeho obor obsahuje mj. všechny tzv. soft skills a zahrnuje vše podstatné, co k nám v této tématice přišlo ze Západu po roce 1989. Autor čtyř televizních vzdělávacích seriálů a 57 popularizujících knih, většinou bestsellerů, kterých se prodalo více než jeden milion výtisků.

Ivo Šmoldas

Byvší básník, nakladatelský redaktor, publicista, scenárista a překladatel, nyní spíše příležitostný moderátor a bavič. Po mnohaletém glosování Témat dne na vlnách Rádia Impuls nabyl dojmu, že k tomu, aby se v médiích kdokoli k čemukoli vyjádřil, nejenže nepotřebuje býti vzdělán, ale vzdělání je mu spíše na překážku. Pravdivost řečeného tvrzení hodlá doložit vlastním příkladem při besedě s obecenstvem.

Josef Šlérka

Vede výzkum a vývoj ve společnosti Ataxo Interactive, zároveň vede program Studia nových médií na FF UK. Svoje akademické i praktické zaměření věnuje především otázkám data miningu, natural language processingu a problémům sémantiky.

Petr Škyřík

FF MU v Brně, Kabinet Informačních studií a knihovnictví. V hledáčku jeho zájmu je konkurenční zpravodajství, sociální sítě, virální a WoM marketing, zážitková pedagogika, řízení reálných a virtuálních týmů, distanční formy vzdělávání.

Vojtěch Bednář

Odborný publicista, manažerský a mediální poradce, pedagog a spisovatel. Zabývá se manažerským a mediálním poradenstvím.

Tomáš Feřtek

Tiskový mluvčí, publicista, novinář a spisovatel, odborný konzultant EDUin Věnuje se zejména ekologii, vzdělávání a tematice venkova. Od roku 1990 pracoval jako reportér v týdeníku Reflex. V současnosti pracuje jako dramaturg TV NOVA, například na seriálu Kriminálka Anděl.

Jaroslav Šebek

Známý český historik, pracuje v Historickém ústavu AV ČR Praha. Je autorem více než 60 studií v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících.

Tomáš Sedláček

Hlavní makroekonom hospodářských strategií v ČSOB, člen NERVu, člen Nadace proti korupci. Autor knihy Ekonomie dobra a zla. Rozšířené vydání vyšlo i v Německu, kde získalo ocenění kniha roku.

Jana Fialová

Radní kraje Vysočina pro otázky školství.

Jan Sládek

Stážista v týmu socioekonomie bydlení při Sociologickém ústavu Akademie věd.

Nahoru