9. ročník - Konflikt a soulad

Na 9. ročníku s tématem KONFLIKT A SOULAD přednášeli a diskutovali:

Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

Pracovník Ústavu religionistiky FF MU Brno.

Ramiro Villapadierna

Ředitel Institutu Cervantes v Praze, bývalý válečný novinář.

Michal Kubal

Vedoucí zahraniční redakce ČT, bývalý válečný novinář.

Mgr. Michael Hauser Ph. D.

FLÚ AV ČR, přednáší na PedF UK v Praze.

Prof. PhDr. Pavel Barša, M. A., Ph.D.

Český politolog

MgA. Ivana Mariposa Čonková

Aktivistka v oblasti práv romské menšiny.

Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

Zabývá se marginalizací, strategiemi přežití lidí na okraji a politickou antropologií.

Mgr. Zora Hesova

Politoložka, filozofka a islamoložka, pracuje jako analytička Výzkumného centra AMO a koordinátorka projektů AMO v Egyptě.

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Orientalistika na FF UK v Praze, ředitelka Mezinárodního sinologického centra Ťiang Ťing-kuovy nadace při Karlově univerzitě v Praze.

Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.

Zabývá se filozofickými otázkami civilizační krize, kterou chápe jako existenciální konflikt kultury s přírodou.

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

Přírodovědec, filozof, esejista, básník a prozaik.

Mgr. Petr Dvořák, PhD.

FLÚ AV ČR v Praze, Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení.

Mgr. Juraj Hvorecký PhD.

FLÚ AV ČR, Oddělení analytické filosofie.

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Emeritní profesor psychologie na MU v Brně, přednáší psychologii osobnosti, psychologii náboženství, selfmanagement atd.

Prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

FF MU Brno, 2006 - 2014 děkan fakulty, zabývá se ontologií, filozofií ve sci-fi, filozofickými otázkami kosmologie, gnoseologií atd.

Doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

Ústav religionistiky, FF MU Brno.

PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

Ústav religionistiky FF MU Brno.

Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

FF MU v Brně, muzikolog, skladatel.

Nahoru