PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

 

Se systematicky věnuje několika tématům na pomezí politické teorie, politické sociologie a sociální teorie. Za prvé rozvíjí analýzy politického myšlení s důrazem na téma teorií elit a oligarchie. Soustředí se na analýzy oligarchických a plutokratických struktur moderní společnosti s ohledem na rozbor těchto témat v českém kontextu. Za druhé se zabývá konceptem resilience v politické teorii. Je vedoucím Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace na Filosofickém ústavu AV ČR a zároveň je zapojen do činnosti Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Vede také Katedru občanské výchovy a filozofie na Pedagogické fakultě UK.

Nahoru