prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

 

Je profesorkou latinské medievistiky (filologie latinského středověku) na Ústavu klasických studií FF MU. Věnuje se zejména středověké české latinsky psané literatuře se zvláštním soustředěním k literárním textům české reformace.

Nahoru