prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

 

Po studiích v Brně, Würzburgu a Marburgu přednáší dějiny středověku na Masarykově univerzitě.
Odborně se věnuje proměnám středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku, spolupracuje s vědeckými pracovišti v Mnichově, Berlíně, Vídni, Poznani a Varšavě.

Nahoru