PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D.

 

Působí ve FÚ AV ČR v Praze, Oddělení analytické filosofie. Jeho výzkumné zájmy patří především oblasti filozofie - mysli a jazyka, se zvláštním důrazem na různé aspekty intencionality.

Nahoru