Mgr. Marcela Linková, Ph.D.

 

Působí v Sociologickém ústavu AV ČR, výzkumně se zaměřuje na sociologii genderových organizací, výzkumné kariéry, proměny systému výzkumu a vývoje a hodnocení vědecké práce z genderové perspektivy. Je vedoucí výzkumného oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR a předsedkyní evropské poradní skupiny Helsinki Group on Gender in Research and Innovation.  V roce 2017 se účastnila International Visitor Leadership Programme „Women in STEM“ v USA.

Nahoru