Petr Gibas, Ph.D.

 

vystudoval geografii města na University College London v Londýně, doktorát z antropologie obdržel na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Ve své doktorské práci se zabýval post-socialistickou (post)industriální krajinou, její estetikou a estetizací. Jeho současný odborný zájem nicméně pokrývá otázky spojené s domovem a jeho vztahem k bydlení, studium materiální kultury domova, problematika mimo-lidského ve společenských vědách, fenomenologická geografie a v neposlední řadě město, jeho plánování a vyjednávání městských prostor, zejména těch spojených s prožitkem domáckosti. Proto se v současnosti věnuje výzkumu zahrádkových osad a spolupracuje na výzkumu bezdomovectví (v Praze a Plzni). Je spolueditorem knih Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things (2011), Non-humans in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies (2014), Non-humans and after in Social Science (2016) a Zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? (2013).

Nahoru