Mgr. Petr Chaluš

 

Konzultant v oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, podpora přenosu inovací mezi školami v Evropě. Vystudoval FFUK, obor pedagogika. Pedagogické zkušenosti zejména z práce v ZŠ, částečně i v MŠ a SŠ.  Zkušenosti s pedagogickým poradenstvím, podporou žáků se specifickými poruchami učení, prevencí šikany, multikulturní výchovou, školním parlamentem.  Zkušenosti v oblasti vzdělávání učitelů, v oblasti řízení projektů ve vzdělávání, v podpoře inovací a informačních technologií ve vzdělávání. Sympatizuje s antipedagogikou, angažuje se taky v EDUin.

Nahoru