Mgr. Tomáš Tyrlík

 

je absolventem Evangelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, teologii studoval rovněž v německém Erlangen a na Křesťanské teologické akademii ve Varšavě. Studium ukončil v roce 1994 a dne 31. července 1994 byl uveden (ordinován) do úřadu duchovního Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV).
V letech 1994-2003 byl farářem ve sboru SCEAV ve Frýdku-Místku. Od roku 2003 do března 2017 byl pastorem farního sboru SCEAV v Třanovicích.
V roce 1998 byl zvolen seniorem Frýdeckého seniorátu SCEAV a v roce 2006 členem Církevní rady SCEAV. Od roku 2001 vedoucím organizačního týmu pořádající „Konference rodin“. V minulosti přednášel na Ostravské univerzitě, katedře křesťanské výchovy.
V letech 2011-2017 byl náměstkem biskupa Slezské církve evangelické a. v. a od května 2017 převzal úřad biskupa této církve.

Nahoru