doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D.

 

Sociolog a historik. Předmětem jeho zájmu je historická paměť, dějiny levice a post-komunismus. Vydal čtyři desítky článků v odborných časopisech. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace (2015).

Nahoru