prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

 

Profesor dějin filozofie na katedře filozofie FF Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se sociální filozofií a dějinami české filozofie, zejména osobností T. G. Masaryka. Autor knížek Studie k dějinám českého myšlení 20. století (1999), Minulý konec století (2000), Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968 (2008), Česká filozofie v šedesátých letech (2009), O Masarykovi (2009), spoluautor Demokracie je diskuse... Česká filosofie 1918-1938 (2005). Česká filosofie v letech protektorátu (2007), Česká filosofie v letech 1945-1948 (2013).

Nahoru