Martin Nodl, Ph.D.

 

Zaměřuje se na dějiny pozdního středověku, sociální a kulturní dějiny, dějiny historiografie V letech 1988-1995 studium historie na Filozofické fakultě UK, diplomová práce Stříbro 1380-1420. Populace-migrace-integrace. V letech 2011-2013 doktorské studium historie na Filozofické fakultě MU, doktorská práce Dekret kutnohorský.

Nahoru