Filip Vostal, Ph.D.

 

Ve své práci kombinuje dvě oblasti výzkumu: zaprvé zkoumání a vyhodnocování tvrzení některých současných sociálních a politických teoretiků (Hartmut Rosa, John Tomlinson, William Scheuerman, Robert Hassan), kteří deklarují to, že technologické zrychlení, rychlost společenské změny, zrychlené tempo života a kulturní zrychlení jsou v centru časové dynamiky modernity. Podrobně se věnuje sémantice zrychlení a též tomu jak se projevují, s jakými dopady, a jak na sebe vzájemně působí odlišné a protichůdné diskursivní konstrukce zrychlení (rychlost jako příslib, hrozba, motiv). Zkoumá též pozitivní atributy související se zkušeností zrychlení, a to aniž by se zříkal jeho tíživých a negativních aspektů. Současně rozvíjí kritiku ideologie pomalosti – populární protiváhy moderního zrychlení. 

Zadruhé se Filip Vostal v obecné rovině zajímá o sociologii vědy. Konkrétně se věnuje výše zmiňovaným problémům ve vztahu k proměňující se socio-ekonomické roli univerzity a vědeckých institucí a analyzuje s tím související změny v životě akademie. Soustředí se na to, jak se mění akademický čas – a do jaké míry o něm lze říci že „zrychluje" – ve vztahu k marketizaci, manažerismu a kultuře auditu: tedy trendům, které ve zvyšující míře charakterizují soudobou univerzitu.

Filip Vostal svou disertaci obhájil v březnu 2013 na Bristolské univerzitě. Jeho školiteli byli Gregor McLennan a Susan Robertson; jeho zkoušejícími potom John Holmwood a John Downer. Publikoval například v časopisech European Journal of Social Theory a Time & Society a momentálně předělává svoji disertaci na monografii.

Nahoru