doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

 

Historik, slovakista. Působí v Národním muzeu a na Filozofické fakultě UK. V letech 2006-2014 byl děkanem FF UK. Od roku 2014 je náměstkem generálního ředitele Národního muzea odpovědným za sbírky a výstavy. V letech 2014-2015 byl předsedou Rady Českého rozhlasu. Badatelsky se věnuje středoevropskému prostoru, vztahům mezi Čechy a Slováky, především vývoji Československa po roce 1948, zejména s ohledem na perzekuce.

Nahoru