doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

 

Zabývá se vztahem občanské společnosti a demokracie včetně přínosu občanské společnosti k procesu demokratizace. Opakovaně se vrací k problému, jak politická kultura formuje demokracii a politické jednání. V posledních letech jej zajímá úloha občanského sektoru, zejména nadací, při utváření soudobé politické kultury a společenských věd.

Nahoru