PhDr. Miroslav Pauza, CSc.

 

Působí jako vědecký pracovník FÚ AV ČR (vedoucí oddělení dějin novější české a evropské  filozofie); externě přednáší na katedře filozofie a sociologie FF UK. Věnuje se především problematice dějin české filozofie 19. a 20. století.

Nahoru