PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Působí jako zástupce vedoucího Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Dříve byl odborným asistentem na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, s níž nadále spolupracuje. Odborná specializace: problematika vzájemných vztahů československých komunistických intelektuálů a stranického vedení, dějiny ideologie KSČ, spisovatelské hnutí v 60. letech 20. století v Československu.

Nahoru