prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.

 

Patří k první generaci česko-slovenských informatiků. Předmětem jeho odborného zájmu je teoretická informatika a umělá inteligence. Svými vědeckými výsledky i organizačními aktivitami a svým působením v řadě domácích i mezinárodních odborných společností, grantových agenturách i poradních orgánech se podílel a podílí na rozvoji informatiky v národním i mezinárodním měřítku. Dlouhou dobu byl ředitelem Ústavu informatiky AV ČR, v současné době je zástupce ředitele pro vědu. Je řádným členem Učené společnosti České republiky a Academia Europaea.

Nahoru