PhDr. Radek Buben

 

Působí na Ústavu politologie FF UK a spolupracuje se Střediskem iberoamerických studií téže fakulty. Zabývá se především problémy demokratických tranzicí, budováním a přebudová-váním autoritářských režimů a politickými procesy v jižní Evropě a Latinské Americe.

Nahoru