RNDr. Václav Cílek, CSc.

 

Vedoucí Katedry environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita.

Geolog a klimatolog, proslulý populizátor vědy, se narodil v jihomoravské metropoli Brně. Již od útlého věku jej fascinovala příroda a síly s ní spojené. Nějaký čas studoval anglicko-svahilskou střední školu v Tanzanii, po návratu do Česka, respektive Československa, nastoupil na hornickou průmyslovku v Příbrami, z níž pak na přání rodičů pokračoval na Karlovu univerzitu, kde úspěšně absolvoval přírodovědeckou fakultu, obor geologie. Na počátku 80. let minulého století získal pracovní příležitost v Hornickém ústavu Akademie věd. Po sametové revoluci se pak stal členem znovu vzniklého Geologického ústavu Akademie věd, který od roku 2004 sám vede. Kromě již zmíněných geologie a klimatologie se věnuje řadě dalších odborných činností, ve svých knihách častokrát píše i o filosofii, teologii či výtvarném umění. Mimo jiného také překládá taoistické a zenové texty. Z televizních projektů, na kterých se osobně podílel, zmiňme například Putování starými cestamiKameny v české krajině, Řeka v proudu času nebo dvě řady cyklu Podzemní Čechy. V současnosti můžeme držitele řady ocenění, mezi nimiž nechybí ani Cena ministra životního prostředí za výrazný přínos k popularizaci české vědy, vidět v seriálu Magické hory, společně s Květou Fialovou. Vede také kurzy, věnující se vývoji české krajiny, na tuzemských i amerických univerzitách.

Nahoru