Mgr. Filip Lysák

 

Studium na PřF UP Olomouc, nyní ZF JU České Budějovice.

Zabývá se studiem biodiverzity, fungováním ekosystémů a energetikou krajiny. Je autorem několika úspěšných revitalizačních projektů, kde se snaží o návrat vody do krajiny a zachování přírodních krás pro příští pokolení. Jeho srdeční záležitostí je však les, nejkomplexnější živý systém v nám známém vesmíru.

Nahoru