Mgr. Jindřich Prach

 

Na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK a ve spolupráci s Centrem pro teoretická studia UK a AV ČR se zabývá paleoekologií a studiem změn vegetace. Vedle toho působí v praktické státní ochraně přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český kras).

Nahoru