Mgr. Jan Zemánek

 

Sochař, řezbář. Tvorba novojičínského sochaře Jana Zemánka osciluje mezi dvěma výtvarnými polohami, respektive námětovými cykly. Na jedné straně jde o volný cyklus dřevěných skulptur-objektů představujících vagabundy, na straně druhé o poněkud kompaktnější cyklus závěsných objektů s náměty listů.

VAGABUNDI – DARMOŠLAPOVÉ V těchto dřevěných skulpturách se Jan Zemánek nechává inspirovat (ovšem s ironií a nadsázkou sobě vlastní) poetikou beat generation, především kultovní knihou On the Road Jacka Kerouacka. Z bližších literárních zdrojů motiv vandrování, tuláctví nachází u Josefa von Eichendorf v novele Ze života darmošlapa či u „Knulpa“ Hermanna Hesse. Ze zdrojů nejbližších jsou mu texty Karla Kryla.

LISTY Druhé téma, které prolíná tvorbou Jana Zemánka, úzce souvisí (chtělo by se říci) s přírodní tématikou. Ta je však jen v prvním plánu. Název „listy“ má ještě jiný význam v souvislosti s použitými překližkovými pláty – listy. Hlavním objektem autorova zájmu se stává samotná textura překližky, na kterou útočí prořezáváním, perforací, ohýbáním, proplétáním.
Z formálního hlediska Jan Zemánek přejímá postupy konstruktivistů a minimalistů v důrazu na průmyslovou prefabrikaci a motiv opakování. (Jiří Pometlo)

www.zemanekart.cz

Nahoru