prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.

 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, lesní inženýr, práce z oboru lesního hospodářství a zpracování dřeva, vedl katedru lesní těžby a zpracování dřeva.

Nahoru