prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

 

Český mikrobiolog a molekulární genetik, vedoucí Oddělení genetiky a molekulární biologie Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde působí rovněž jako odborný poradce pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Ve svém výzkumu se zabývá studiem patogenních bakterií s ohledem na jejich rezistenci k antibiotikům a na využití bakteriofágů pro léčbu bakteriálních infekcí

Nahoru