Ing. František Barák

 

Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století působil na hydrogeologických projektech na Středním východě, v západní a východní Africe a v Austrálii. Od roku 1977 pracoval v manažerských pozicích pro vodárenské společnosti Suez a Vivendi. Dvanáct let (2006 - 2018) byl ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. V letech 2007 - 2018 byl předsedou představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Nahoru