prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

 

Dlouhodobě se zabývá problematikou vlivu klimatu na krajinu a zemědělství, je spoluautorem projektu Intersucho. Působí jako vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a jako pedagog vyučuje na Mendelově univerzitě v Brně.

Nahoru