Ing. Lukáš Kintr

 

Náměstek ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Vystudoval manažerskou informatiku a informační management na VUT v Brně. Již v průběhu studia se snažil získat praxi v ICT a rozvíjet znalosti a schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na NÚKIB (dříve součástí NBÚ) působí od roku 2015. Zastával zde pozice auditora kybernetické bezpečnosti či vedoucího oddělení kontroly. Společně se svými kolegy mj. nastavoval procesy související s kontrolou dodržování zákona o kybernetické bezpečnosti a jejich formát. Od září 2019 je náměstkem ředitele NÚKIB pro řízení Národního centra kybernetické bezpečnosti, vede tak tým zodpovědný za nastavení strategie zajišťování kybernetické bezpečnosti v České republice, za její prosazování (stanovení regulatorních pravidel, identifikaci povinných osob a jejich kontrolu), za činnost vládního CERT, za jednání a spolupráci s národními a mezinárodními partnery (jako je EU, NATO atd.) nebo za provádění cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti, ať už technické nebo netechnické.

Nahoru