prof. PhDr. Bc.a. Jiří Raclavský, Ph.D.

 

Vystudoval filozofii a hudební vědu na Filozofické fakultě MU v Brně a hudební kompozici na Hudební fakultě JAMU v Brně. V r. 2003 dokončil na katedře filozofie FF MU doktorské studium (Ph.D.), v r. 2007 získal titul PhDr. V r. 2010 se na FF MU habilitoval jako docent, v r. 2016 byl jmenován profesorem filozofie. Od r. 1999 působí na FF MU. Přednáší logiku, logickou sémantiku a analytickou filozofii. Patří k těm, kdož propagují a rozvíjejí dílo Pavla Tichého, Transparentní intenzionální logiku. Jako hudební teoretik se věnuje matematickým modelům hudební skladby.

Nahoru