PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA

 

Náměstek ústředního školního inspektora, Česká školská inspekce.

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální studia absolvoval v mezinárodním programu Vysoké školy ekonomické v Praze a Univerzity Jeana Moulina v Lyonu. V minulosti vyučoval na středních a jazykových školách, věnoval se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, pracoval jako vysokoškolský učitel na Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitě sv. Cyrila a Metoda ve slovenské Trnave, vedl sdružení měst a obcí, řídil státní příspěvkovou organizaci v rezortu školství. Od 1. 1. 2012 působí ve funkci náměstka ústředního školního inspektora. Je členem mnoha národních expertních komisí a platforem v oblasti vzdělávání, působí také jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblastech vzdělávání učitelství a neučitelská pedagogika a angažuje se i v mezinárodní rozvojové pomoci v oblasti vzdělávání. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na pražské Diplomatické akademii, pravidelně publikuje v odborném tisku a vystupuje na národních i mezinárodních konferencích. Na profesionální úrovni ovládá francouzský jazyk, aktivně hovoří anglicky, disponuje pasivní znalostí latiny, italštiny, ruštiny a polštiny.

Nahoru