Ing. et Ing. Tomáš Jiránek

 

Autorizovaný krajinářský architekt, zakladatel společnosti New Visit.

V roce 1997 spoluzakladatel koncepce Správy krajiny komponovaného krajinářsko-urbanistického díla Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Individuální člen Evropského fóra pro politiku architektury. Podporovatel politiky architektury – národního programu stavební kultury. Autor management plánů objektů památek UNESCO, člen vědecké rady Ministerstva kultury pro témata architektury. Vítěz několika architektonických soutěží.

Nahoru