Ing. arch. Štěpán Valouch

 

Absolvent FA ČVUT v ateliéru Aleny Šrámkové. Štěpán Valouch vede spolu s Jiřím Opočenským architektonickou kancelář ov-a. Navrhli s kolegy malé i větší domy, mnoho z nich se podařilo postavit. Vyhráli řadu architektonických soutěží a vydali o své práci knihu, která představuje život postavených domů v současnosti. V roce 2020 získali za stavbu Sídlo firmy Lasvit Českou cenu za architekturu. Štěpán Valouch je vedoucím ateliéru navrhování na fakultě architektury ČVUT v Praze.

Nahoru