doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová Ph.D., Ph.D.

 

Vědecká pracovnice Filosofického ústavu AV ČR a proděkanka pro vědu a výzkum na DAMU Praha. Dlouhodobě se věnuje různým formám překryvů mezi uměním, filosofickou reflexí a veřejným prostorem. Koordinuje transdiciplnární program Odolná společnost pro 21. století, facilituje veřejné diskuze, působí jako dramaturgyně, autorka odborných článků, knih a performancí.

Nahoru