Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.

 

Vystudovala teatrologii a klasickou řečtinu na FF MU, doktorát v oboru teatrologie získala na FF UK. Mimo Katedry divadelní vědy pracuje v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. Věnuje se překladům a spolupracuje s českými divadly na přípravě inscenací antického dramatu. Je členkou Českého národního byzantologického komitétu a zástupkyní ČR v European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. Zabývá se antickým dramatem a divadlem, zejména vývojem herectví, a pozdější recepcí antického dramatu, a to jednak v Byzanci, jednak v moderní české kultuře.

Nahoru