doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.

 

Univerzita Hradec Králové, FF-Katedra filozofie a společenských věd.
Zabývá se řeckým politickým myšlením doby klasické a diskusemi o athénské demokracii. Zvláštní pozornost věnuje politickým aspektům řeckého dramatu. S těmito tématy souvisí i jeho zájem o politické ideologie a vztah mezi ideologiemi a humanitními disciplínami.

Nahoru