prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

 

Působí na katedře matematiky a didaktiky PedF UK. Prestižní cena Jan Evangellista Purkyně Fellowship. V období 2011-2015 na FLÚ AV ČR v Praze. V roce 2011 mu byla v Lisabonu udělena Cena Fernando Gila za knihu Patterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics, spojená s velkorysou odměnou. Bývá označována Nobelovou cenou za filozofii.

Nahoru