doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

 

Český filosof, zabývající se především logikou, filosofií matematiky a filosofií G. W. F. Hegela. Je docentem Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, kde vyučuje logiku a analytickou filosofii. V letech 2014–2016 byl proděkanem pro vědu a výzkum FF UK. Vydal mimo jiné monografii Zahlen (Čísla, 2016) a knihu O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat.

Nahoru