Mgr. et Mgr., Ph.D. Václav Janoščík

 

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na umění a řemesla. Věnuje se současné teorii a filozofii umění, již přednáší na AVU, UMPRUM, FAMU, FF UK. V roce 2015 připravil pro galerii Kvalitář výstavy Neklid věcí a Návrat objektu. Jeho antologie Objekt přinesla aktuální texty věnující se akceleracionismu, spekulativnímu realismu a objektově orientované ontologii.

Nahoru