prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.

 

Český hudební skladatel, hudební publicista a organizátor, vysokoškolský pedagog, v letech 2010 až 2018 rektor brněnské Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU).

Nahoru