Mgr. Viktor Pantůček, PhD.

 

Působí v Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Člen výboru České společnosti pro hudební vědu. Člen grantové komise Ministerstva kultury pro profesionální umění. Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na: Českou hudbou 2. poloviny 20. století, současnou kompozici a mezní druhy umění.

Nahoru