Jan Albert Šturma

 

Vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zabývá se zejména suburbánní a industriální vegetací, ale také etnobotanikou bývalých Sudet a zvyšováním biodiverzity intenzivně využívané zemědělské krajiny. K jeho aktivitám patří propojování botaniky a ekologie s urbanismem a architekturou. Je aktivním členem “sekty” Křovinářů.

Nahoru