prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

 

Vystudovala dějiny umění a působila v Národní galerii v Praze. Od 1997 přednáší na vysokých školách, 2005 jmenována profesorkou Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2008 pobývala na stipendiu ve Wissenschaftskolleg v Berlíně, 2009-10 přednášela na Humboldtově univerzitě.

Nyní působí jako profesorka dějin umění na UMPRUM v Praze. Zabývá se dějinami uměni a kultury středověku, metodologií a dějinami oboru a muzeologií, píše i uměleckou kritiku a kulturní publicistiku. Naposledy vydala knihu Pravda zvítězila: výtvarné umění a husitství 1380-1490.

Další údaje a bibliografie

Nahoru