Mgr. Barbora Duží, Ph.D.

 

Pracuje jako výzkumná pracovnici v Ústavu Geniky AV ČR, v.v.i., oddělení environmentální geografie v Brně. Zabývá se společenskými aspekty environmentálních témat, jako například společenská adaptace na změnu klimatu, environmentální a sociální aspekty produkce potravin, environmentální migrace, environmentální výchova a popularizace vědeckých témat. Spolupracuje s nevládními environmentální organizacemi, zpracovává metodické materiály a semináře pro pedagogy.

Nahoru