prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

 

Vystudoval Agronomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně. V Ústavu experimentální botaniky AV ČR se od roku 1983 věnuje studiu struktury a evoluce rostlinných genomů. Přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Karlově Univerzitě v Praze.  Významně přispěl k přečtení složitých genomů důležitých plodin, včetně pšenice, žita či ječmene a podílí se na izolaci agronomicky významných genů. Je autorem více než čtyř set článků v mezinárodních vědeckých časopisech a editorem tří odborných knih. Účastnil se prestižních mezinárodních výzkumných projektů, včetně projektů Evropské unie. Je předsedou Vědecké rady Grantové agentury ČR. Od roku 2004 je členem Učené společnosti ČR, v roce 2012 mu předseda Akademie věd ČR udělil prestižní Akademickou prémii Praemium Academiae. V roce 2014 obdržel cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V roce 2018 získal Národní cenu vlády Česká hlava za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a aplikaci získaných výsledků v praxi.

Nahoru