Mgr. Stanislav Bárta

 

Pochází z Havlíčkova Brodu, žije v Brně. Vystudoval archivnictví a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde také v roce 2015 získal doktorát z českých dějin s prací na téma Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420-1437). Působil jako archivář v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, vedl semináře práce s archiváliemi na Vyšší odborné škole restaurátorské a od roku 2009 je spolupředsedajícím Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF. Od roku 2014 působí jak odborný asistent a zástupce vedoucího Ústavu pomocných věd historických a archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Odborně se zaměřuje na pozdně středověkou diplomatiku, finanční politiku Zikmunda Lucemburského, dějiny pozdně středověké správy a archivní teorii.

Nahoru