doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

 

Prorektor Masarykovy univerzity pro rozvoj, legislativu a informační technologie a vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU. Jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě, USA a Austrálii; zabývá se převážně právními souvislostmi vývoje a použití informačních technologií; založil stálou mezinárodní konferenci Cyberspace, stálou národní konferenci České právo a informační technologie, odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie a vede pozorovatelské delegace Ústavu práva a technologií PrF MU při UNCITRAL a UNODC; je rozhodcem tribunálu pro doménová jména .eu a .cz při RS HKAK, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, zakládajícím členem European Law Institute a členem odborných orgánů akademických a profesních společností v Evropě, Asii a Austrálii zaměřených především na problematiku informačních práv, práva informačních technologií, kyberbezpečnosti a kyberobrany. Významně se podílel na vzniku a vývoji právního a institucionálního řešení české a evropské kyberbezpečnosti; v letech 2017 a 2018 působil jako zvláštní poradce Evropské komise pro robotiku a ochranu dat. Od roku 2020 je členem správní rady CyberSecurity Hub, zapsaného ústavu založeného MU, ČVUT a VUT, od 2022 je národním expertem za ČR v organizaci Globální partnerství pro umělou inteligence AI (GPAI), členem AI Czechia a členem Českého digitálního týmu (poradní sbor místopředsedy vlády pro digitalizaci). Publikoval přes 150 odborných článků, kapitol a monografií především v oboru práva informačních technologií, právní teorie a právní filozofie a vedl přes 20 evropských, národních a mezinárodních projektů primárního a aplikovaného výzkumu.

Nahoru