Dr. Sean Coughlin

 

Vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR a hlavní řešitel výzkumného projektu Alchemies of Scent (alchemiesofscent.cz) podpořeného z programu Junior Star Grantové agentury ČR. Vystudoval filosofii a klasickou filologii na McGill University v Kanadě, doktorát z filosofie získal na University of Western Ontario. V letech 2014–2021 působil jako výzkumný pracovník na Katedře klasické filologie Humboldtovy univerzity v Berlíně. Soustředí se především na vědu a medicínu starověkého Řecka a Říma a experimentální přístup k dějinách vědy.

Nahoru