MUDr. Petr Smejkal

 

Český lékař, internista a infektolog, v letech 2013–2018 primář kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice, v roce 2021 hlavní epidemiolog institutu IKEM. Od března do května 2021 vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace, zřízené v souvislostí s epidemií nemoci covid-19.

Nahoru