JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

 

Politik a právník. Je absolventem Právnické fakulty UK. Krátce byl členem KSČ, jako justiční čekatel pracoval u Městského soudu v Praze, ale byl stíhán za svůj nesouhlas s politickými procesy. Pak byl asistentem na právnické fakultě a podnikovým právníkem. Své články publikoval v samizdatu a podepsal Chartu 77.

Po sametové revoluci byl jmenován generálním prokurátorem. Působil i jako předseda vlády a předseda Legislativní rady vlády. Pavel Rychetský byl také senátorem a ministrem spravedlnosti. Od r. 2003 je předsedou Ústavního soudu České republiky. Prezident Francouzské republiky Jacques Chirac udělil Pavlu Rychetskému dne 12. července 2005 francouzský Řád Čestné legie v hodnosti důstojníka. V roce 2013 obdržel nejvyšší vyznamenání - Zlatou medaili Antonína Randy za mimořádné zásluhy o rozvoj demokracie, právní vědy a budování právního státu. V roce 2015 vstoupil do Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos právu. Ke stému výročí svého založení udělila nestarší slovenská Univerzita Komenského v Bratislavě Pavlovi Rychetskému v roce 2019 své nejvyšší ocenění - Velkou zlatou medaili Univerzity" za zásluhy o demokracii a právní stát. V roce 2021 obdržel Pavel Rychetský z rukou paní Zuzany Čaputové, prezidentky Slovenské republiky, nejvyšší státní vyznamenání - Řád Bílého dvojkříže, a sice za jeho zásluhy na rozvoji vztahů mezi Českou Republikou a Slovenskem, zejména v oblasti práva a ústavního soudnictví.

Nahoru